Zane

ndf

Taimakawa tare da kamfanin iyayenmu, muna da fasahar ci gaba don samar da cikakkiyar mafita na gidajen hannu da tsarin tsarin karfe tun daga farko har zuwa mika ayyukan.